www.semimaratonzalau.ro- Politica de confidențialitate

 

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.maraton-cluj.ro si are calitatea de operator in sensul Regulamentului ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB, cu sediul in Cluj Napoca, Str. Plopilor, nr 42, ap. 26, Cluj, avand CIF 26485783, cont curent in lei RO51BACX0000000909882000, deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentata legal prin MORAR RADU HORATIU

Aceasta pagina web se adreseaza exclusiv utilizatorilor cu varsta peste 18 ani.

Este In vederea respectarii obligatiilor care ne revin, derivand din Regulament, si avand in vedere ca protectia datelor dvs reprezinta o preocupare majora si constanta pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabileste categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam, scopul si temeiul prelucrarii, durata prelucrarii, unde pastram si cui transmitem aceste date,  precum si drepturile pe care le aveti in calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale dvs. si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal.

In conformitate cu dispozitiile regulamentului 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs.

 1. Definitii

date cu caracter personal” orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

persoana împuternicita” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

destinatar” inseamna orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

Va asiguram ca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, doar pentru indeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunostinta.

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB in calitate de operator, prelucreaza datele intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

 1. Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrarii

Colectam de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a va putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web si pentru a va prezenta serviciile pe care ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB le pune la dispozitia clientilor si pentru a va putea tine la curent cu produsele, serviciile si ofertele noastre (marketing direct), in masura in care acest lucru este permis de reglementarile legale sau se realizeaza pe baza consimtamantului dvs.

In general prelucram urmatoarele date cu caracter personal ale dvs.:

 • Nume si prenume

 • Categorie/Gen

 • Data nasterii

 • Numar de telefon

 • Adresa de e-mail

 • Oras

 • Date bancare: nr cont bancar si banca

 • Imaginea – foto si video

 • Nr. de concurs, timpul de concurs si locul in clasament

 • IP

Fiecare categorie de date va fi colectata in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri si vor fi pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparentei informatiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va comunicam in cele ce urmeaza modul in care prelucram datele tale, scopurile si temeiul juridic (baza legala) al activitatilor prin care prelucram datele tale.

COMPLETAREA FORMULARULUI DE INREGISTRARE

Pentru inscrierea la evenimentele sportive organizate de RUNNERS CLUB trebuie sa completati formularul de inregistrare specific categoriei de concurs aleasa.

In momentul completarii si finalizarii formularului de inregistrare colectam de la dvs. numele, prenumele, categoria, varsta, nr. de telefon si adresa de email, orasul si IP-ul.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru a putea valida si asigura inscrierea dvs. la evenimentul ales. Temeiul prelucrarii il reprezinta raportul contractual dintre parti astfel cum acesta este stabilit prin Regulamentul de Concurs. In masura in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. RUNNERS CLUB nu va putea valida si asigura inscrierea dvs. la evenimentul dorit. Totodata pentru a putea emite dovezile de plata aferente taxei de inscriere colectam de la dvs. si datele dvs. bancare, respectiv: nr cont si banca.

In cazul in care alegeti sa faceti plata online, datele dvs. de plata online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de catre RUNNERS CLUB, ci doar de furnizorul serviciului de plata electronica sau de o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care il folosesti pentru plata online. Singurele date privind plata efectuata pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data initierii si finalizarii tranzactiei precum si situatia platii.

In cazul in care plata nu se face online, RUNNERS CLUB va retine doar nr. de cont si Banca, necesare emiterii facturii fiscale. In temeiul obligatiei legale impusa de legislatia fiscala, datele dvs. cu caracter personal necesare intocmirii documentelor de plata vor fi furnizate partenerilor nostri contractuali care ne furnizeaza serviciile IT si contabilitate si vor fi folosite in vederea depunerii declaratiilor fiscale si contabile la autoritatile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi pastrate pe intreaga durata a raportului contractual precum si pe un termen de 3 ani de la data inscrierii la eveniment, cu exceptia acelor dare care vor fi pastrate pe perioade diferite conform conditiilor prezentei Politici.

Pentru a va putea oferi la timp si complet serviciile noastre, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor noastre interne cu atributii de prelucrare a datelor (marketing, contabil, IT, etc.) precum si partenerilor nostri contractuali de incredere, selectati in mod atent:

furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat in Romania;

furnizorul serviciilor de contabilitate

furnizorul serviciilor de comunicari si transmiteri corespondenta pe e-mail

procesatorii serviciului de plati online

Datele dvs. prelucrate la momentul completarii formularului de inregistrare nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri si nu vor face obiectul unul transfer catre o tara terta sau o organizatie internationala.

EVENIMENTE. SECTIUNEA MEDIA

Pentru a putea atinge scopurile pentru care RUNNERS CLUB a fost infiintata si pentru a va putea prezenta cat mai complet evenimentele organizate, serviciile pe care le punem la dispozitie precum si atmosfera creata in cadrul acestor evenimente, publicam pe site-ul nostru www.semimaratonzalau.ro sectiunea media, pozele realizate de la evenimentele organizate.

Prin completarea si trimiterea formularului de inregistrare ne dati acordul dvs. pentru prelucrarea imaginii dvs., in format foto si video. Dupa desfasurarea evenimentului publicam pe site-ul nostru – sectiunea Media.

Totodata pozele si video-urile realizate cu ocazia organizarii evenimentelor vor fi publicate pe pagina noastra de facebook Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, pe contul de Intagram si Vimeo. Fotogtafiile vor fi pastrate pe site si pe celelalte conturi pe o perioada de 10 ani.

In plus, pozele si video-urile realizare in timpul evenimentului vor fi folosite in materialele de promovare ale evenimentului, sub forma de fotografii, afise, filme, interviuri etc. in mod gratuit si necenzurat.

Fotografiile si inregistrarile audio/video sunt proprietatea exclusiva a RUNNERS CLUB, acesta avand dreptul de a dispune in orice mod de acestea, dvs. in calitate de persoana vizata avand dreptul cu privire la acestea sa va exercitati toate drepturile prevazute in Regulament si prin prezenta Politica.

Totodata pentru a putea vizualiza in timp real rezultatul clasamentului la cursa la care ati participat afisam pe site-ul nostru sectiunea Clasament unde publicam numele si prenumele dvs., nr. de concurs, timpul realizat, categoria de varsta si locul in clasament.

Temeiul prelucrarii acestor categorii de date cu caracter personal ale dvs. este interesul legitim al RUNNERS CLUB, respectiv doar asa putem sa ne desfasuram activitatea si sa va tinem la curent cu ceea ce facem si sa va prezentam rezultatul activitatii noastre, fara aceasta dovada ne este imposibil sa va oferim o descriere completa a evenimentelor noastre, care sunt atat de complexe si diferite la un eveniment la altul.

Pozele si video-urile pe care RUNNERS CLUB le prelucreaza sunt cele realizate de fotografii nostri autorizati, atent selectionati, sau de fotografii cu care RUNNESR CLUB are incheiate contracte de servicii.

Totodata fotografiile dvs. vor putea fi accesate si prin utilizarea platformei Pic2Go.com. RUNNESR CLUB nu are niciun control asupra informatiilor publicate pe aceasta platforma. RUNNERS CLUB nu garanteaza calitatea serviciilor oferite de platforma Pic2Go si nu isi asuma nicio raspundere cu privire la continutul si corectitudinea informatiilor publicate pe aceasta. Aveti obligatia de a accesa si de a citi Politicile aplicabile prevazute pe platforma.

In temeiul obligatiilor contractuale pe care RUNNERS CLUB le are, va divulga pozele si video-urile ca Sponsorul Principal al evenimentelor.

Avand in vede numarul mare de poze realizate, in masura in care nu sunteti de acord ca pozele cu dvs. realizate sa fie publicate pe site-ul www.semimaratonzalau.ro sau pe retelele de socializare sau daca pozele apar in prezent pe site sau pe retelele de socializare si nu mai sunteti de acord sa apara in continuare, va rugam sa ne anuntati printr-o cerere pe adresa de email office@runnersclub.ro prin care sa ne indicati pozele pe care doriti sa le stergem si vom da curs de indata solicitarii dvs.

NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

Abonarea si dezabonarea la newsletter-ul RUNNERS CLUB este gratuita si voluntara si se face exclusiv in baza consimtamantului dvs. Newsletter-ul reprezinta un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra evenimentelor promotiilor, etc. RUNNERS CLUB intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea RUNNERS CLUB cu referire la informatiile continute de acesta.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectam de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite in mod exclusiv pentru a va tine la curent cu privire la evenimentele noastre. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal il reprezinta consimtamantul dvs., durata prelucrarii fiind intreaga durata a existentei consimtamantului.

Consimtamantul poate fi retras oricand printr-un email trimis la adresa de mail office@runnersclub.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi si va avea drept consecinta incetarea prelucrarii. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuata inainte de retragerea acestuia.

Datele dvs. nu vor fi transferate catre niciun alt operator sau imputernicit si nu vor fi transmise catre nicio tara terta si sau organizatie internationala

COOKIE-URI

Site-ul www.semimaratonzalau.ro foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, continand informatii despre acesta. Cookie-ul reprezinta un fisier de tip “.txt”, oferite browser-ului dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs. Majoritatea browserelor sunt setate sa accepte aceste cookie-uri. Daca nu doriti acest lucru, puteti reseta browser-ul dvs., sa fiti anuntati de fiecare data cand primiti cate un cookie sau sa refuze acceptarea acestor cookie-uri

Folosirea mecanismului de tip cookie reprezinta un avantaj in folosul vizitatorilor, acesta permitand memorarea unor optiuni de navigare in site precum limba in care se afiseaza site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la continutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu inseamna ca utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site sau de citire a continutului acestuia.

Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza si segmenta interesele utilizatorilor fata de anumite zone sau aplicatii ale site-ului, fapt care le permite ulterior imbunatatirea experintei de navigare, introducerea unui continut relevant pentru utilizator etc.

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB poate folosi in cadrul www.semimaratonzalau.ro cookies, stocand temporar date cu caracter personal pentru a imbunatati securitatea accesului la website si pentru a va furniza servicii cat mai complete.

In plus fata de informatiile personale sistemele noastre colecteaza in mod automat o serie de informatii anonime care ne ajuta sa intelegem mai bine cum este folosit site-ul si cum putem sa ne imbunatatim serviciile. Aceste date includ, dar nu se rezuma la, adresa de IP a computerului cu care accesati site-ul, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit si timpul petrecut in site.

RUNNERS CLUB nu are acces si nu poate controla Coockies setate de alte site-uri. Aveti obligatia de a accesa si de a citi Politicile aplicabile prevazute pe aceste site-uri. Cookies setare de Google Analytics sunt folosite in scop statistic iar cele setate de Facebook sunt folosite in scop statistic si de marketing daca v-ati dat consimtamantul pentru asta.

Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a va identifica pe dvs.

Bineinteles ca puteti accesa pagina noastra web si fara cookies.

In cazul in care nu doriti sa recunoastem computerul dvs., puteti sa impiedicati stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocarilor de cookies in setarile browser-ului dvs. Daca nu doriti informatii colectate prin utilizarea de Cookies, exista in multe browsere un procedeu simplu care va permite sa respingeti sau sa acceptati caracteristicile/functiile Cookies. Dar va rugam sa retineti ca Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilitati ale serviciilor noastre online.

LINK-URI

Acest site contine link-uri catre alte site-uri (pixel Facebook). ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB nu este responsabil de politica de confidentialitate practicata de acestia. Va recomandam consultarea in prealabil a termenilor legali si a celorlalte informatii referitoare la colectarea informatiilor cu caracter personal. Normele expuse in acest text se aplica doar in cazul informatiilor colectate pe acest site.

Atunci cand accesati o pagina web care contine plugins, browser-ul dvs. stabileste o legatura directa cu serverele furnizorilor respectivi. Continutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct catre browser-ul dvs. si va fi integrat de acesta in pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primeste informatia ca browser-ul dvs. a accesat pagina noastra web. Aceasta se intampla indiferent daca aveti un profil pe reteaua sociala respectiva sau daca tocmai v-ati logat.

In cazul in care sunteti logat pe reteaua sociala respectiva, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastra web profilului dvs. de pe reteaua sociala respectiva. Daca interactionati cu plugins, de exemplu prin actionarea butonului ”Imi place”’ de pe Facebook sau faceti un comentariu, informatia corespunzatoare va fi transmisa direct catre furnizorul respectiv si stocata acolo.

Informatii privind scopul si volumul colectarii datelor, prelucrarea si utilizarea ulterioara a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cat si drepturile dvs. si posibilitatile de setare referitoare la acestea in vederea protectiei vietii dvs. private gasiti in instructiunile referitoare la protectia datelor ale furnizorului respectiv.

Google Analytics

Folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web, oferit de Google, Inc. (“Google”) http://www.google.com/analytics/ pentru a analiza utilizarea paginilor, interactiunea cu paginile si optiunile de navigare ale vizitatorilor pe site si anonimizam caracteristicile analizate.

Serviciul Google Analytics nu este folosit pentru a va identifica.

Google Analytics utilizeaza asa-numitele “Cookies”. Informatiile obtinute prin cookie privind utilizarea acestei pagini web de dvs. vor fi transmise de regula catre un server apartinand Google in SUA si stocate acolo. Prin anonimizarea IP activata pe aceasta pagina web (“IP anonimizat”), adresa dvs. IP se prescurteaza mai intai de catre Google in cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau in alte state semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European (asa-numita mascare IP). Doar in cazuri exceptionale, adresa IP integrala se transmite catre un server apartinand Google in SUA si se prescurteaza acolo inainte de prelucrarea ulterioara. Google va utiliza aceste informatii in numele operatorului acestei pagini web pentru analiza utilizarii paginii web de catre dvs., pentru emiterea rapoartelor privind activitatile paginilor web si pentru prestarea de servicii suplimentare legate de utilizarea paginilor web si a utilizarii internetului fata de www.semimaratonzalau.ro Google nu va combina cu alte date adresa IP transmisa de browserul dvs. in cadrul Google Analytics.

 1. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asiguram de faptul ca orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament si prelucrate intr-un mod are asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare, prin punerea in aplicare a unor politici interne adecvate de protectie a datelor.

Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. In momentul completarii datelor personale pe site-ul nostru, informatiile vor fi protejate atat offline cat si online. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

4. Drepturile dvs. in calitate de persoana vizata

Regulamentul 679/2016 asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal.

In ceea ce priveste datele dvs. cu caracter personal, aveti dreptul de a solicita exercitarea oricarui din urmatoarele drepturi in vederea garantarii protectiei datelor dvs. cu caracter personal:

-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteti solicita sa vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul in care are loc prelucrarea, destinatarii carora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor: in situatia in care exista erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveti posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate

-dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor: aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: daca ati contestat exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; daca subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs.

-dreptul de a solicita stergerea datelor: puteti solicita stergerea datelor prelucrate, daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , daca v-ati retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; daca va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteti solicita transferul datelor dvs. catre un alt operator daca prelucrarea are la baza consimtamantul dvs. si prelucrarea este una automata

-dreptul de a va opune prelucrarii: aveti dreptul sa va opuneti in orice moment prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in acest caz datele dvs. vor fi sterse.

– dreptul de a va opune sa faceti obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simpla cerere adresata S.C. ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB, in calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email office@runnersclub.ro

In situatia in care consideri ca ti-au fost incalcate drepturile, ai posibilitatea sa te adresezi cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

 1. Date de contact

Prezenta Politica se completeaza cu Regulamentul de Concurs ce pe care il puteti accesa pe site-ul nostru sectiunea Info Curse. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicata catre utilizatori prin e-mail, astfel incat acestia sa fie permanent informati cu privire la informatiile pe care le colectam, cum le utilizam si in ce circumstante, daca exista, le facem publice. Utilizatorii vor putea sa fie sau nu de acord cu utilizarea informatiilor in alte scopuri. Vom utiliza informatiile in concordanta cu politica sub care au fost culese informatiile.

Prezenta informare a dvs. este limitata la pagina noastra web si nu este valabila pentru paginile web ale operatorilor terti, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influenta asupra prelucrarii datelor de catre acesti operatori tert si nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere in legatura cu aceste pagini web.

Contact

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV RUNNERS CLUB

Presedinte MORAR RADU HORATIU

Telefon 0745107150

Email office@runnersclub.ro